ThroatScope-060_grande.jpg
משולב לבחינת פנים-
פנים לטיפול בדיבור
TS-Oral-Facial-Exam-Bundle.png
משולב לבחינת פנים-פנים לטיפול בדיבור
50.00$

מק"ט: 1 x TS106 ו- 1 x TS102-2
קטגוריה: היקף הגרון


משולב לטיפול בדיבור: בדיקת פנים-פה + היקף גרון + 52 להבים לשימוש חד-פעמי

משולב הטיפול הדיבור החדש כולל את ידית האור הניתנת לשימוש חוזר בגרון, 52 להבים לשימוש חד פעמי ובדיקת הפה-פנים על ידי איימי גרהם, MA, CCC-SLP.